ANASAYFA arrow right 20 Yıl Önce

Eğitimde çöküşü hızlandırıyorlar

Eğitimde çöküşü hızlandırıyorlar
YAYINLAMA: 12 Mayıs 2024 / 18.16
GÜNCELLEME: 12 Mayıs 2024 / 18.16

Bütçeden eğitime ayrılan payın artırılması gerektiğini söylemelerine rağmen, AKP hükümetinin de eğitime bütçeden fazla pay ayırma konusunda duyarlı davranmadığını söyleyen Bozgeyik, "Bütçeden eğitime ayrılan pay en az iki katına çıkarılmalıdır. Aksi takdirde eğitime dair yapılan eleştirilerin ve vaatlerin, su üstüne yazı yazmaktan öte bir anlamı olmayacağı açıktır" dedi.

Irkçı gerici bir kadrolaşma hareketi gerçekleştirildi

"11 Bin 700 okulda ikili, 18 bin 517 okulda da birleştirilmiş sınıflarda eğitim verilmektedir. Bu duruma son verecek yatırımlar gerçekleştirilmeli ve sınıf mevcutları 30 olarak ayarlanmalıdır" diyen Bozgeyik, AKP döneminde şimdiye kadar eşi benzeri görülmedik bir kadrolaşma yaşandı. Eğitimde ırkçı-gerici kadrolaşmaya gidildi. Öğretmen, memur ve hizmetli açıkları eğitimde niteliği olumsuz yönde etkilerken, Milli Eğitim Bakanı, ders programlarını özel şirketlere ihale etme sevdasına tutuldu" diye konuştu.

Eğitim herkes için eşit ve parasız olmalı

Eğitim Sen'in nitelikli, parasız, eşit ve yaygın eğitim hakkını korumaya ve geliştirmeye kararlı olduğunu belirten Bozgeyik, "AKP iktidarıyla birlikte kamusal eğitim hakkına dönük ve eğitimin top yekûn özelleştirilmesini amaçlayan saldırılar yoğunlaştı. Oysa bir an önce özel okulları destekleme girişimleri sona ermeli, kaynaklar kamusal eğitime yönlendirilmeli ve sınıf mevcutları 30'a düşürülmeli. Bugünkü eğitimde reform değil, devrim gerekli. Öğretmen yetiştirmeden başlayarak eğitim yatırımlarına, ders kitaplarının hazırlanmasından eğitim yöneticilerinin belirlenmesine, sınıf mevcutlarının eğitimden bilimsel, demokratik, laik yönünün geliştirilmesine derslik, okul, öğretmen açıklarından eğitimin genel bütçe içindeki payına kadar, eğitimin hemen her alt konusunda yeniden yapılanmaya değişime ve gereksinim bulunmaktadır" şeklinde açıklama yaptı.

Cehaleti iktidarlarının devamı için şans olarak görüyorlar

Siyasi iradenin eğitimin sorunlarına bakış açısı ve yaklaşımının değişmediği sürece eğitimin sorunlarının bitmeyeceğini belirten Bozgeyik, "Eğitimde bir zihniyet devrimine ihtiyaç olduğu tartışmasız bir gerçektir. Siyasi iktidarın eğitime yaklaşımı değişmeli. Eğitimi üvey evlat olarak gören, bilimi, teknolojik gelişmeyi önemsemeyen, toplumun cehaletini kendi iktidarlarının devamı için şans olarak gören zihniyet son bulmalıdır. Aksi takdirde son 15 yılda öğrenci sayısı iki kat artarken, bütçeden eğitime ayrılan payın yüzde 16'dan 6'ya geriler miydi?" dedi.

Amaçları, özelleştirme- cemaatleşme-kadrolaşma

"AKP eğitime dair girişimlerini üç önemli sacayağına oturtmuştur. Bunlar: özelleştirme, cemaat okullarına destek ve kadrolaşma" diyen Bozgeyik, "Milli Eğitim Bakanlığı, sacayaklarını güçlendirmek, girişimlerine toplumsal meşruiyet kazandırmak dışında, eğitim sorunlarının çözümüne dair hiçbir adım atmadı. Çökmek üzere olan eğitimin temeline tek bir çivi çakmadı. Daha başka bir ifadeyle üç sacayağı ile eğitimdeki çöküşü hızlandırdı. Eğitimi paralı hale getiren, özel okulları destekleyen, cemaatlerin denetimindeki okullara öğrenci göndermeyi ve eğitim yöntemini ırkçı- gerici kadrolarla doldurmayı asli işi olarak gören bu anlayış bugün Milli Eğitim Bakanlığı üzerine çöreklendi" şeklinde ifade etti.

Yorumlar
Yorumlar
* Bu içerik ile ilgili yorum yok, ilk yorumu siz yazın, tartışalım *