Yine bir avukat sadece mesleğini icra ettiği için saldırıya uğramıştır!!!

YAYINLAMA: 21 Haziran 2021 / 10.29 | GÜNCELLEME: 21 Haziran 2021 / 10.29

Gün geçmiyor ki avukatların saldırıya uğradıkları haberleriyle güne uyanmayalım. İzmir’de haciz işlemleri sırasında yine bir meslektaşımız silahlı saldırıya uğramıştır. Saldırı esnasında meslektaşımız sadece görevini ifa ettiği için ölümle burun buruna gelmiştir.

Yeni düzenlemelerin yapılması için kaç tane daha meslektaşımızın saldırıya uğrayıp, katledilmesi gerekmektedir?

Acilen, özellikle haciz işlemlerine kolluğun katılımını zorunlu kılan düzenlemeler getirilmelidir.

Meslektaşımız sadece görevini ifa etmek için haciz mahallinde bulunmaktadır. Bu durumu kişiselleştirip meslektaşımızı bir taraf olarak gören zihniyet acilen tedavi edilmelidir. Unutulmamalıdır Avukatlar sizlerin haklarını müdafaa eden kişilerdir. Avukatlara mesleklerini icra ettikleri için yapılmış olan her saldırı toplumdaki her bir bireyin Anayasa’yla güvence altına alınmış olan “Hak Arama Hürriyeti” ve “Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’yle” güvence altına alınmış olunan ‘her bireyin   Avukatla bağımsız bir şekilde müdafaa edilme’ haklarına yapılmış birer saldırıdır.  Bu saldırıyı gerçekleştiren fail ve failler de yine yargı makamları önünde bir Avukatla müdafaa edileceklerdir.

Ve en temelde Avukatlık mesleğine yapılan her saldırı, her itibarsızlaştırma söylem ve fiili, aslında yargının kurucu unsurlarından biri olan “Bağımsız Savunma” ya  yapılmış olur. Çünkü Avukatlık mesleği, “bağımsız savunma”yı temsil eden meslek grubudur.

Yarınlarda, kendi savunulma hakkına saldırmayacak kadar bilinçli bir toplum inşa etme umudu ve hayaliyle…

Yine bir avukat sadece mesleğini icra ettiği için saldırıya uğramıştır!!!