ZİHNİMİZDE DÖNÜP DURAN DÜŞÜNCELERİMİZ RUMİNASYON

YAYINLAMA: 14 Ekim 2022 / 14.00 | GÜNCELLEME: 14 Ekim 2022 / 14.00

Hepimizin günlük hayatında meydana gelen bir takım olay olgular vardır. İstemli ve istemsizce yaşadığımız bu gibi durumlar üzerinde bazen çok eğilimli bir düşünce gerçekleştirip öz yönetinimi sağlamayabilirken, bazı durumlara karşı ise umursamaz ve geri durabiliyoruz.

Bilmiyorum hiç duydunuz mu fakat düşüncelerimiz için nitelendirilmiş son 10- 15 senedir, tüm dünyada dikkati çeken önemli bir kavram olarak dünyamıza girmiş olan ‘ruminasyon’  terimi kökenini Latinceden almış olup ‘rumen’ kelimesinden gelmektedir. Terimin çift karşılığın olası ile beraber ilk anlamı geviş getiren hayvanlarda sindirilen besinlerin bakteriyel fermantasyona maruz kaldığı midenin ilk kısmı olmakla birlikte, 16'ncı yüzyıldan itibaren Batı dillerinde kullanılan 'ruminasyon' hem 'geviş getirme' anlamında kullanılmış olup, hem de 'düşüncelerin, tekrarlayıcı bir şekilde zihinde dönüp durması' anlamında kullanılmıştır.

Peki zihinde dönüp duran düşünlerimiz depresyonu tetikler mi? Ruminasyon kelimesi ilk defa psikiyatri literatüründe kendine yer bulmuş, birçok psikolojik rahatsızlığa pozitif korelasyon doğru orantılı olarak saptanmıştır.

Sonrasında terim anlam olarak kendini genişletmiş olup. "İstemsiz olarak ortaya çıkan, kişinin eylemlerini engelleyen, kontrol edilmesi zor, bastırmak için yoğun efor sarfettirilen tekrarlayıcı düşünceler" yerini almıştır. Depresif semptomlarla tetiklenen ruminasyon. Bireyin yaşanılan sıkıntıların çoğalmasına, uzun süreli problemlere dönüşmesine ve depresif belirtilerin ağırlaşmasına yol açmaktadır. Kadınların daha çok depresif belirtiler gösterdiklerinde daha çok ruminasyonlar oluşturarak, “Neden hep böyle düşünüyorum?,  neden hep bu şeyler benim başıma geliyor?, şimdi nasıl olacak?, aklımdan atamıyorum!” gibi düşüncelere kapılarak kendilerini daha da depresyona sürükledikleri  ve bu durumla başa çıkamadıkları görülmektedir.  Duruma paralel olarak erkeklerde bağımlılık konusunda kadınlara oranla daha fazla eğilim göstermiş olup duruma hakimiyeti böyle sağladıkları sergilenmiştir. Kişiyi çoğu zaman depresyona sürükleyen yada durumu ağırlaştıran durdurulmayan düşünceler karşısında ne yapılmalı:

  • Prof. Hoeksema, ruminasyonu durdurmak ve en aza indirmek için 2 adımdan bahsediyor: Birincisi zihni ruminasyondan uzaklaştırmak için olumlu düşünceleri besleyen faaliyetlerde bulunmak. Örneğin; kitap okumak, meditasyon yapmak, yürüyüşe çıkmak gibi. İkinci adım ise problem çözme adımı. “Neden böyle oldu? Bu neden benim başıma geliyor?” gibi soyut düşünceleri somut adımlara çevirebilmek önemlidir. Kişinin yoğun ruminasyon durumlarında öz denetimini yöneterek, zihin-beden ilişkisini kurarak bedeni farklı bir etkinliğe yönetebilmesi önemlidir. Gerçekte ne hissettiğinizi ve yaşadığınız durumu, sorunu nasıl çözebileceğinize dair yollardan biri de  kişinin kendisiyle temas kurmasıdır.

ZİHNİMİZDE DÖNÜP DURAN DÜŞÜNCELERİMİZ RUMİNASYON