FUTBOLCULARA VERGİ KIYAĞI UZUYOR

YAYINLAMA: 08 Aralık 2023 / 03.00 | GÜNCELLEME: 07 Aralık 2023 / 19.46

Teknolojik gelişmeler ve hızla dijitalleşen dünyada, Devlet artan kamu harcamalarını finanse etmek ve vergilemede “adalet”, “eşitlik” ve “genellik” ilkelerinin gereği olarak, verginin tabana yayılması amacıyla gerekli düzenlemeleri yapmaktadır.

Hangi sporcular Gelir Vergisi Beyannamesi vermesi gerekiyor  

7194 sayılı Kanun ile getirilen değişiklik öncesinde, spor kulüpleri (Dernek ve A.Ş.) tarafından sporculara yapılan ücret ve ücret sayılan(prim, imaj hakkı, imza parası vs.) ödemelerden;

a) Lig usulüne tabi spor dallarında;

1) En üst ligdekiler için % 15,

2) En üst altı ligdekiler için % 10,

3) Diğer liglerdekiler için % 5,

b) Lig usulüne tabi olmayan spor dallarındaki sporculara yapılan ödemeler ile milli sporculara uluslararası müsabakalara katılmaları karşılığında yapılan ödemelerden % 5 oranında gelir vergisi tevkifatı yapılmakta ve yapılan tevkifat nihai vergileme olmaktaydı. Başka bir deyişle sporcular bahsi geçen ücret ve ücret sayılan ödemeler üzerinden beyanname vermemekteydi.

 

7194 sayılı Kanun ile yapılan değişiklik ile de en üst ligdekiler için uygulanan tevkifat oranı % 20’ye çıkartılmış ve 01/11/2019 tarihinden sonra düzenlenen sözleşmeler kapsamında 2020 yılı için 600.000-TL’yi aşan ücret ve ücret sayılan ödemeler için takip eden yılın mart ayı sonuna kadar yıllık Gelir Vergisi Beyannamesi verme yükümlülüğü getirilmişti.

Ancak;

2008 yılında, Gelir Vergisi Kanunu’na geçici 72. madde eklenerek sporculara yapılan ücret ve ücret sayılan ödemelerden kesilecek vergi oranları:

- Lig usulüne tabi olanlarda en üst ligdekiler için yüzde 20,

- En üst altı listedekiler için yüzde 10,

- Diğer ligdekiler için yüzde 5,

olarak belirlenmiş. Ve bu uygulama mevzuatla 2017 sonuna kadar öngörüldüğü halde, daha sonra iki kez yapılan yasal değişikliklerle süre 2023 yılının sonuna kadar uzatılmıştı.

FUTBOLCULARA VERGİ KIYAĞI TEKRAR UZATILIYOR

Ve şimdi..

“Hükümet, 2008 yılında sporcuların ücretlerini düşük oranlı stopaja tabi tuttu. Bu uygulama 2023 yılı sonuna kadar uzatıldı. Şimdi yeni torba kanun teklifi ile uygulama 5 yıl uzatılıyor. Cumhurbaşkanı’na da 2028 sonrası ilave 5 yıl uzatım yetkisi veriliyor. Böylece özellikle futbolculara yönelik mevcut gelir vergisi kıyağı 10 yıl daha uzatılmış oluyor.”

Normal vatandaş ise Yüzde 40 ‘a varan Gelir Vergisi ödemeye devam ediyor.

BİR HESAP YAPALIM:

Şimdi Süperligde oynayan ve yılda 1 Milyon EURO alan bir futbolcunun vergisini hesaplayalım. 1 Milyon EURU’yu 30.000.000.- TL. kabul edersek;

Gelir Vergisi stopajı % 20 = 6.000.000 .-TL. olacaktır. Ve Futbolcunun eline 24.000.000.- TL. geçecektir.

Aynı durumdaki normal bir vatandaşın Gelir Vergisi ise :

% 40’lara dayanan vergi hesabı ile: 11.861.400.- TL. olacaktır.

Yani normal vatandaş Futbolcunun yaklaşık iki misli fazla vergi verecektir.

Bu Futbolcunun 1. Ligde oynadığını varsayarsak da Gelir Vergisi % 10 olarak hesaplanacak ve 3.000.000.- TL. ile vergilenecektir.

Bu durumda da normal vatandaş Futbolcunun yaklaşık dört misli Gelir vergisi verecektir.

Ayrıca genelde futbolcular net anlaşmalar yaptığı için hiç vergi ödememekte ve vergiler Futbol Kulüpleri tarafından karşılanmaktadır.

Kulüplerin de bu vergileri ödememek için Transfer ücretlerini düşük göstermeleri durumunda ise Maliyenin kasasına çok daha az vergi girmektedir.

Bu uygulama Anayasamızın Eşitlik ilkesine de aykırıdır.

Anayasamızın 10. maddesine göre;

Herkes, dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep ve benzeri sebeplerle ayırım gözetilmeksizin kanun önünde eşittir” denilmektedir. Bu maddenin vergiyle ilişkisi ise vergilendirmede eşitlik ilkesini ortaya koymasıdır.

 

FUTBOLCULARA VERGİ KIYAĞI UZATILIYOR

Şimdi TBMM’nde bulunan torba kanunda yeni bir düzenleme var.

Düzenleme 2 önemli hususu içeriyor.

Birincisi, kanundaki 31 Aralık 2023 tarihi 5 yıl uzatılarak tarih 31 Aralık 2028 olarak değiştiriliyor. İkinci olarak da 31 Aralık 2028 tarihini yeniden 5 yıla kadar yani 2033 yılı sonuna kadar uzatma konusunda Cumhurbaşkanı’na yetki veriliyor.

Oysa çok daha yakın bir geçmişte özellikle Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, vergi mevzuatında yer alan istisna ve muafiyetlerin ayıklanacağını ve azaltılacağını söylemişti.

Bu düzenleme Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in söylemi ile de çelişiyor.

YABANCI SPORCULARIN CARİ AÇIĞA ETKİSİ

Yabancı futbolcu transferine yılda yaklaşık 1.250.000.000.- ABD.Doları  (1 milyar 250 milyon) dolar döviz ödeniyor. Sözleşmeler Türk Lirası üzerinden değil döviz üzerinden imzalanıyor. Yerli futbolcular da dolar üzerinden sözleşme yapıyorlar.

Diğer yabancı sporcuları da ( Basketbol, Voleybol v.s.) eklersek ülkemizin yabancı sporculara ödediği döviz Yaklaşık 2.MİLYAR ABD.DOLARI cıvarında çıkabilecektir.

Bu da ihtiyacımız olmayan bir hizmet ithalidir.

Zor şartlarda sağladığımız dövizin savurganlığı olarak görünebilir.

Diğer taraftan aralarında futbol dünyasından ünlü isimlerle iş insanlarının da bulunduğu müşterilerini yüksek kâr vaadiyle dolandırdığı ileri sürülen bankacıya ilişkin iddialarla ilgili sürekli yeni gelişmeler yaşanıyor.

Bu düzenlemeler var oldukça ve sürdürülmeye devam ettikçe, ülkede futbolcuları farklı zaman ve şekillerde daha çok gündeme gelir herhalde.

Ve.

Ücret tarifesinden canı yanan milyonlarca sabit gelirli ve ücretliler daha çok yakınırlar.

Önümüzdeki günlerde Yeni Torba Yasa taslağı yasalaştığında sonucu göreceğiz

FUTBOLCULARA VERGİ KIYAĞI UZUYOR
YORUMUNUZU YAZIN, TARTIŞMAYA KATILIN!
Yorumlar
* Bu içerik ile ilgili yorum yok, ilk yorumu siz yazın, tartışalım *