ANASAYFA arrow right Röportaj

Eğitim süreklilik kazandığı zaman sorgulayan bireyler yetişmiş olur

Eğitim süreklilik kazandığı zaman sorgulayan bireyler yetişmiş olur
YAYINLAMA: 17 Nisan 2020 / 18.30
GÜNCELLEME: 17 Nisan 2020 / 18.30
Kurulduğu günden beri eğitime destek veren TEGV’i Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Eğitim Parkı Yöneticisi Ümran Petekbaşı ile konuştuk

Kurulduğu günden beri eğitime destek veren TEGV’i Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Eğitim Parkı Yöneticisi Ümran Petekbaşı ile konuştuk

TEGV’in 1995 yılında kurulduğunu ve bu zamana kadar 2,5 milyon çocuğun eğitimine katkıda bulunulduğunu ifade eden Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Eğitim Parkı Yöneticisi Ümran Petekkaya, “Eğitimin sürekliliği sağlandığı zamanda toplumda eğitim almış daha sağlıklı, daha doğru düşünen daha sorgulayan bireyler yetişmiş oluyor” dedi.
TEGV’in, farklı becerilere sahip olarak dünyaya gelen tüm çocuklara kendi potansiyellerini ve yeteneklerini keşfetmelerine fırsat tanımayı amaçladığını vurgulayan Petekkaya, “14 yıldır ortalama 57 bin çocuğun eğitimine katkıda bulunduk. Yılda ortalama 5-7 bin arasındaki çocuğa eğitim desteği veriyoruz. Bu çocuklar daha çok dezavantajlı dediğimiz bölgelerden, eğitimde fırsat eşitliğini yakalayamayan çocuklar oluyor” şeklinde konuştu.

Sabah- TEGV nedir? Bize biraz bilgi verir misiniz?

Petekbaşı-Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı 1995 yılında Suna Kıraç önderliğinde kurulmuş bir vakıf. Türkiye’de eğitim alanında faaliyet gösteren, en yaygın sivil toplum kuruluşu. TEGV’in amacı; İlköğretim çağı çocuklarımızın Cumhuriyetimizin temel ilke ve değerlerine bağlı, akılcı, sağduyulu, özgüven sahibi, düşünen, sorgulayan, kendi iç yaratıcılığını harekete geçirebilen, barışçı, farklı düşünce ve inançlara saygılı, insan ilişkilerinde cinsiyet, ırk, din, dil farkı gözetmeyen bireyler olarak yetişmesine katkıda bulunacak eğitim programları ile etkinlikler oluşturmak ve uygulamaktır. Vakfımızın varoluş nedeni, devlet tarafından verilen temel eğitime katkıda bulunmaktır. TEGV şu an 72 noktada, 10 Eğitim Parkı, 38 Öğrenim Birimi ve 24 Ateşböceği Gezici Öğrenim Birimi ile faaliyet göstermektedir.

Sabah- TEGV Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Eğitim Parkından bahseder misiniz?

Petekbaşı-TEGV Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Eğitim Parkı 2003 yılında faaliyetlerine başladı. 14 yıldır ortalama 57 bin çocuğun eğitimine katkıda bulunduk. Yılda ortalama 5-7 bin arasındaki çocuğa eğitim desteği veriyoruz. Bu çocuklar daha çok dezavantajlı dediğimiz bölgelerden, eğitimde fırsat eşitliğini yakalayamayan çocuklar oluyor. Milli Eğitim Bakanlığı Temel Eğitim Genel Müdürlüğü ile imzalamış, olduğumuz işbirliği anlaşmamız var. Bu anlaşma çerçevesinde çocuklarımızı İl Milli Eğitimimiz ve Valiliğimizin oluru ile dezavantajlı bölgelerdeki okullardan getiriyoruz. Eğitim parkımızda haftada bir gün 2 saat 16 hafta boyunca eğitim desteği almalarını sağlıyoruz. Eğitim faaliyetlerimiz fen, matematik, okuma, sanat ve bilişim alanları olmak üzere 4 ana alandan oluşuyor.

Sabah- Eğitim yaklaşımınız ve modelinizden bahseder misiniz? Bu konuda neler söylemek istersiniz?

Petekbaşı- TEGV’in, farklı becerilere sahip olarak dünyaya gelen tüm çocuklara kendi potansiyellerini ve yeteneklerini keşfetmelerine fırsat tanımayı amaçlıyor. Bunun için, çocuklara güvende hissettikleri, düşünce ve duygularını özgürce ifade edebildikleri, yaratıcılıklarını ortaya koyabildikleri ve aktif biçimde öğrendikleri bir alan sunuyoruz. Bu doğrultuda oluşturduğumuz eğitim modelimiz beş ana boyuttan oluşuyor: Çocuk dostu mekânlarımız, donanımlı gönüllülerimiz, çocuk merkezli eğitim programlarımız, sistematik izleme-değerlendirme yapımız ve tüm bu boyutları bütüncül biçimde ele alan ve etkileşimli biçimde yöneten yönetişim yapımız. Modelimiz kapsamında geliştirdiğimiz eğitim programlarımız, her şeyden önce çocukların ihtiyaçlarını merkeze alıyor. Onlara hem kendilerini ifade edebilme fırsatları sunuyor, hem de aktif, etkinlik temelli ve eğlenceli biçimde öğrenmelerini sağlıyoruz. Programlarımız çocukların temel becerileri ve yaşam becerilerini edinmelerini hedefliyor, aynı zamanda özgüvenlerini ve motivasyonlarını da destekliyor.


Sabah- Eğitim faaliyetlerinizden bahseder misiniz?

Petekbaşı-İlköğretim çağındaki çocuklara yönelik olan eğitim programlarımız Matematik, Fen, okuma, sanat ve bilişim olmak üzere beş ana alanda toplanıyor; Fen alanın da; Fen Eğlenerek Öğren programı, fen bilimlerinin temel bilgi ve becerilerini kazandırmak yoluyla, çocukların bilimsel süreç basamaklarına hâkim, neden-sonuç ilişkisini kurabilen, laboratuvar kullanımı bilgi ve becerisine sahip ve fen bilimine karşı olumlu tutum geliştiren bireyler olarak yetişmelerine katkıda bulunmayı hedefliyor. Matematik alanın da; Matematik Eğlenerek Öğren Eğitim programı çocukların matematiğe karşı olumlu tutum geliştirmelerine katkı sağlamayı, matematiğe ilişkin duyabilecekleri kaygıyı azaltabilmeyi hedefliyor. Sanat alanında; Düşler Atölyesi Eğitim Programı güzel sanatlar aracılığı ile çocukların ve gönüllülerin yaratıcılık, takım çalışması, sorun çözme, özgüven, iletişim ve sorumluluk gibi yaşam becerilerinin geliştirilmesi hedefleniyor.

Drama Atölyesi Eğitim Programı çocuklara sözel ya da bedensel ifade, yaratıcılık, sorun çözme becerileri, kendine güven, iletişim, anlama-dinleme-kavrama becerileri kazandırmak hedefleniyor. Okuma alanında; okuyorum Oynuyorum Yaratıcı Okuma programı çocukların yaratıcı düşünme becerilerini geliştirmeyi amaçlayan disiplinler arası uygulamalar oluşturuyor. Okuyorum Oynuyorum Yaratıcı Yazma programı çocuklara yazma heyecanı kazandırmayı ve yazma kültürü oluşturma yolunda ilk adımlarını atmalarını amaçlıyor. Bilişim alanında; bilişim dünyasının kapılarını çocuklara açıyor. Çocukların problem çözme, algoritmik düşünme, blok temelli kodlama/programlama, dijital okuryazarlık ve dijital yurttaşlık konularında becerilerini geliştirmelerine katkı sunmak amaçlanıyor.

Sabah- Topluma ve insanlara faydalı bireyler yetiştirmek için ne yapmak lazım?

Petekbaşı-Eğitimi sürekli kılmak gerekiyor. Biz eğitim gönüllüleri olarak çocuğun okuldan sonra eğitime devam edebilmesi için etkinlik programları oluşturuyoruz. Çocuğun sokak, televizyon ya da bilgisayar karşısında boş geçireceği zamanı eğitimi sürekli kılarak eğitimle devam ettirmesini sağlıyoruz. Çünkü özellikle kırsal bölgelerde öğretmenin verdiği eğitimin dışında maalesef veli desteği almadan çocuk okuldan çıktıktan sonra o süreç kesintiye uğruyor. Biz o sürecin kesintiye uğramamasını sağlamaya çalışıyoruz. Bu sayede eğitimin sürekliliği sağlanıyor. Eğitimin sürekliliği sağlandığı zamanda toplumda eğitim almış daha sağlıklı, daha doğru düşünen daha sorgulayan bireyler yetişmiş oluyor.

 
Sabah- Çocuklara nasıl ulaşıyorsunuz? Yılda kaç çocuk Eğitim Parkından faydalanıyor?

Petekbaşı-Çocuklara Milli Eğitim Bakanlığı’nın Temel Eğitim Genel Müdürlüğü ile imzalamış olduğumuz bir iş birliği anlaşması var. Bu anlaşma çerçevesinde İl Milli Eğitim Müdürlüğümüzün ve Valiliğimizden aldığımız olurla özellikle dezavantajlı bölgelerdeki okullarla gidip görüşüyoruz. Çocukların eğitim parkımıza gelmesiyle ilgili veli ve gerekli izinleri alıyoruz. Bu şekilde çocukların eğitim parkımıza gelmesini sağlıyoruz. Ortalama olarak her yıl 10 okulla çalışıyoruz. Bu okulların birinci sınıftan dördüncü sınıfa kadar olan çocuklarını parkımıza alabiliyoruz ve eğitimi sürekli kılmaya çalışıyoruz.


Sabah- Çocuklara eğitim desteğini kimler aracılığıyla veriyorsunuz?

Petekbaşı
-Eğitim Gönüllüleri’nde bütün etkinlikler gönüllülerimizin desteği ile hayata geçiriliyor. Ülkemiz çocuklarının birbirlerinden ayırt edilmeksizin umutlarını gerçekleştirme hakkına inanan gönüllülerimiz emeklerini, zamanlarını, bilgi ve deneyimlerini sosyal sorumluluk bilinciyle çocuklarımıza aktararak, yarının aydınlık insanlarının yetişmesine destek oluyor. Gönüllülerimiz yalnızca çocuklarımızın eğitimlerine destek olmakla kalmıyor, aktif – sorumlu yurttaşlık örneği sergileyerek toplumsal duyarlılığın artmasına da katkıda bulunuyorlar. Gönüllülerimiz yaşadıkları topluma yarar sağlayacak projeler içinde yer alarak, ve projelerini hayata geçirerek, sosyal sorumluluklarını yerine getirme fırsatı bulurken diğer yandan da kişisel gelişimlerine katkı sağlıyorlar. Gönüllülük, adım adım gönüllülük süreci ile başlıyor. Öncelikli başvuru alıyoruz. Vakıf Tanıtımı, Temel Gönüllü Eğitimi ve Program Gönüllü Eğitimleri tamamlandıktan sonra çocukla buluşturuyoruz.


Sabah- TEGV Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Eğitim Parkı olarak eğitimle ilgili geleceğe yönelik planlarınızdan bahseder misiniz?

Petekbaşı-Bizim her yıl yeni projelerimiz oluyor. Etkinliklerimizin tamamı uzman akademisyenler tarafından sınıf ve yaş uyumlu olarak hazırlanıyor. Bunlar İstanbul Genel Merkezimiz tarafından gönderiliyor. Çünkü tüm Türkiye’de aynı program uygulanıyor. Şu an bilişimle ilgili bir etkinliğe başlayacağız. Bu etkinlikler her yıl yenileniyor.

Sabah- Bu zamana kadar kaç çocuğun eğitimine katkı bulunuldu ve TEGV’in geliri nereden geliyor?

Petekbaşı
-1995 yılından bu yana Türkiye genelinde 2,5 milyon çocuğun eğitimine katkıda bulunuldu. Türkiye genelinde her yıl ortalama 150 bin çocuğun eğitimine destek veriliyor. Gaziantep genelinde de 7 bin çocuğa eğitim desteği veriliyor. Bunların bütün giderleri bağışçılarımız tarafından karşılanıyor.

Bağış yöntemlerimiz etkinlik noktası sahiplenme, eğitim programı sahiplenme, ürün işbirlikleri şeklinde de olabiliyor. Bireysel olarak SMS bağışı, her ay kredi kartından düzenli bağışlar da olabiliyor. Bağışçı olmak için çok varlıklı olmaya veya çok güçlü bir maddi güce ihtiyaç yok. Her ay düzenli verilen 10 TL’de bir bağış olabiliyor. Aynı zamanda TEGV kaynak geliştirme anlamında yılda birkaç program düzenleyebiliyor. Konser düzenlenebiliyor, açık arttırmalar olabiliyor, yani birçok noktada gelir kaynağı olan bir vakıf. Gaziantep olarak Genel merkezimiz tarafından destekleniyoruz, ama Gaziantep’teki yerel bağışçılarımız sayesinde de faaliyetlerimizi sürdürebiliyoruz.

Yorumlar
Yorumlar
* Bu içerik ile ilgili yorum yok, ilk yorumu siz yazın, tartışalım *