İşverenin de ihbar tazminatına hak kazanabileceğini biliyor muydunuz?

YAYINLAMA: 06 Ocak 2022 / 15.35 | GÜNCELLEME: 06 Ocak 2022 / 15.35

İş Kanunumuz, İşçi lehine düzenlendiği gibi İşverenin mağduriyet yaşayacağı durumları da es geçmiş değildir. İşçinin İhbar Tazminatına hak kazanabileceği gibi İşverenin de bu tazminata hak kazanabileceğini yazımızda kaleme aldık.

Belirtilen hususun anlaşılabilmesi için İhbar Tazminatı Nedir? İhbar Süreleri Nelerdir? İhbar Tazminatına Hak Kazanmanın Şartları Nelerdir? Gibi soruların aydınlatılması gerekmektedir. Gelin bu sorulara bi bakalım.

İhbar Tazminatı Nedir?

İş Kanunumuzun 17. Maddesi İhbar Tazminatı şartlarını düzenlemiştir. Belirtilen maddeye göre:

Belirsiz süreli iş sözleşmelerinin feshinden önce durumun diğer tarafa ihbar süresi içerisinde bildirilmesi gerekmektedir. Sözleşmeyi fesheden İşveren veyahut İşçi, kanunda belirtilen İhbar Süresi içerisinde bildirimde bulunmaktan imtina ederse İhbar Süresine ait ücret tutarını tazminat olarak ödemekle yükümlü olacaktır. Ödemekle yükümlü olduğu tazminat türüne İhbar Tazminatı denilmektedir.

Peki bu İhbar Süreleri Nelerdir?

Yukarıda belirtmiş olduğumuz ilgili madde İhbar sürelerini işçinin çalışma süresine göre 4 şekilde düzenlemiştir.

İşçinin çalışma süresi 6 aydan az ise ihbar 2 hafta öncesinden yapılmalıdır,

İşçinin çalışma süresi 6 ay ile 1.5 yıl arası ise ihbar 4 hafta öncesinden yapılmalıdır,

İşçinin çalışma süresi 1.5 yıl ile 3 yıl arası ise ihbar 6 hafta öncesinden yapılmalıdır,

İşçinin çalışma süresi 3 yıl ve üzeri ise ihbar 8 hafta öncesinden yapılmalıdır.

Kanun koyucu, İhbar yapmaksızın İşverenin iradesiyle işten derhal çıkarılan ve yeni bir iş bulabilmesi imkânını sağlamak üzere İŞÇİNİN, İhbar yapmaksızın işten iradesiyle derhal ayrılan İşçinin yapacağı işin aksayacak olması sebebiyle de İŞVERENİN haklarını korumak üzere düzenlemiştir. Belirtilen süreler içeresinde İşveren veyahut İşçi ihbarda bulunmaz ise İhbar Tazminatı ödemekle sorumlu olacaktır.

Ayrıca hatırlatmak isterim ki belirtilen ihbar süresinde İşçi çalışmakla yükümlüdür.

Son olarak İhbar Tazminatına Hak Kazanmanın Şartları Nelerdir?

Belirsiz süreli iş sözleşmesi olmalıdır,

İş sözleşmesinin feshi haklı bir sebebe dayanmamalıdır,

İş sözleşmesi kanunda belirtilen ihbar(bildirim) süreleri karşı tarafa bildirilmeden feshedilmiş olmalıdır,

Fesih bildirimi usule aykırı olmalıdır.

Özetle; İş Kanunu 17. madde gereğince “İşveren işçiyi işten çıkaracağını, işçi ise işten ayrılacağını” kanunda belirtilen şartlara uygun bildirmediği takdirde İhbar Tazminatı ödemekle yükümlü olacaktır.

İşverenin de ihbar tazminatına hak kazanabileceğini biliyor muydunuz?