Anayasa Madde 10. Kanun Önünde Eşitlik ve Anayasa Madde 18. ANGARYA Yasağı!..

YAYINLAMA: 12 Ocak 2022 / 14.28 | GÜNCELLEME: 12 Ocak 2022 / 14.28

Anayasamızın 18. Maddesi Zorla Çalıştırma Yasağı yan başlığı altında ANGARYA’nın yasak olduğundan bahsetmiştir. Biz avukatlar olarak kanun koyucunun bahsetmiş olduğu ANGARYA YASAĞI ihlalini yaşamaktayız. Nasıl mı?

Türkiye Cumhuriyetinde bulunan her vatandaş kendisini müdafaa edebileceği gibi bazı suç tiplerinde ve durumlarda AVUKAT’ın bulunması zorunludur. Bu durumlar Ceza Muhakemesi Kanunu Madde 150’de açıklanmıştır.

 “(1) Şüpheli veya sanıktan kendisine bir müdafi seçmesi istenir. Şüpheli veya sanık, müdafi seçebilecek durumda olmadığını beyan ederse, istemi halinde bir müdafi görevlendirilir.

(2) Müdafii bulunmayan şüpheli veya sanık; çocuk, kendisini savunamayacak derecede malul veya sağır ve dilsiz ise, istemi aranmaksızın bir müdafi görevlendirilir.

 (3) Alt sınırı beş yıldan fazla hapis cezasını gerektiren suçlardan dolayı yapılan soruşturma ve kovuşturmada ikinci fıkra hükmü uygulanır.

(4) Zorunlu müdafilikle ilgili diğer hususlar, Türkiye Barolar Birliğinin görüşü alınarak çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir.”

Yukarıda belirtilen durumlarda şahısın istemi bulunmasa dahi avukat görevlendirme zorunluluğu bulunmaktadır.

Peki şahısın maddi gücü avukat tutmaya elverişli değilse ne olur? Burada CMK sistemi devreye girerek Barolarca avukat görevlendirilir ve soruşmanın yada kovuşturmanın yapıldığı yere görevlendirilen avukat gider. Avukatlık ücretini ise devletin ilgili kurumları ödeyerek vatandaşın mağduriyetini ortadan kaldırır.

Vatandaşın mağduriyeti ortadan kalktığı gibi kamu hizmeti gören, gündüz işini gece evini terk eden avukatın mağduriyetini kimse düşünmez. Bu noktada avukatın mağduriyeti Anayasa Madde 18.’in ihlalini oluşturmaktadır. Şöyle ki;

Resmi Gazetede her yıl Avukatlık Asgari Ücret tarifesini yayınlar. Yayınladığı tarife Rekabet Yasağı ihlalini engelleyebilmek adına avukatın müvekkili ile asgari anlaşabileceği tutarı düzenler. İşte tamda bu noktada Kamu Görevi yapan avukatın ANGARYA yasağı mevzu bahis olur. Örnek verecek olursak 2022 yılı avukatlık asgari ücret tarifesine göre Ceza Soruşturma Evresinde Takip Edilecek İşler için 1.550,00 TL ücret belirlenmiştir. Yani şüpheli gözaltına alındığında avukat karakola gidip ifadesinde bulunacak ve şüpheliye hukuki destekte bulunacaksa isteyeceği tutar minimum 1.550,00 TL olmak zorundadır.

Pekii vatandaşı mağdur etmemek üzere zorunlu olarak görevlendirilen avukat ne kadar ücret alabilmektedir? Ücreti ne zaman alabilmektedir?

25 Kasım 2021 tarihinde yayınlanan CMK ücret tarifesi avukatın zorunlu olarak bulunması durumlarında görevlendirilen avukata 649 TL uygun görmektedir. Yani yukarıda verdiğimiz örneği gözönünde bulundurduğumuz 1.550,00 TL olarak ödenmesi gereken avukatlık ücreti, ANGARYA Yasağına aykırı olmasına rağmen yalnızca 649 TL olarak ödenmektedir.

Ayrıca ödenecek olan 649 TL’nin ödenmeden önce ödemesi gereken KDV vergisi bir yana ücretin avukatın hesabına yatırılması da yaklaşık 2-3 ay kadar bir süreye takılmaktadır.

Özetle; Vatandaşın hak ihlaline uğramaması için herkese AVUKAT lazımdır. Avukatlar, vatandaşın yanındadır ve haklarını her zaman muhafaza etmeyi ödev edinmiş kimselerdir. Vatandaşın mağduriyet yaşamaması için çalışan avukat ilgili Devlet Kurumları tarafından Anayasa’nın 10. Maddesi olan Kanun Önünde Eşitlik ve 18. Maddesi olan ANGARYA yasağının ihlal edilmesiyle mağduriyet yaşamaktadır. Bu durum yıllardan beri dile getirilse de ilgili kurumlar görmezden gelmektedir.

Hak, Hukuk, Adalet herkese lazımdır. Umarız ki bu durum ilgili kurumlar tarafından bir an önce düzeltilir.

Sevgilerim ve Saygılarımla

Anayasa Madde 10. Kanun Önünde Eşitlik ve Anayasa Madde 18. ANGARYA Yasağı!..