ANASAYFA arrow right Güncel

2008’den sonra işe başlayanların emekli kesenekleri daha az

2008’den sonra işe başlayanların emekli kesenekleri daha az
YAYINLAMA: 16 Şubat 2024 / 16.02
GÜNCELLEME: 16 Şubat 2024 / 16.55

5434 sayılı Kanun ile 5510 sayılı Kanun kapsamında 4/1(c) sigortalılar arasındaki ayrımın ortadan kaldırılarak 5510 sayılı Kanuna tabii sigortalıların mağduriyetinin giderilmesi gerektiğini belirten Anadolu Sağlık Sen Genel Başkanı Necip Taşkın, 5510 sayılı sigortaya tabii olanların çalışırken mağduriyet yaşadıklarını, emekli olduklarında da ciddi mağduriyet yaşayacaklarına dikkat çekti.

5510 sayılı Sosyal Sigortalar Ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun 2008 yılı Ekim ayında yürürlüğe girdiğini belirten Taşkın, bu tarihten önce kamu personeli olarak 5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanunu’na tabii kamu personeli olarak çalışmaya başlayanların emekli keseneklerinin fazla kesildiği için maaşlarının 5510 sayılı Kanuna tabii olarak çalışanlarından fazla olduğunu,  2008 yılı Ekim ayından sonra kamu personeli olarak çalışmaya başlayanların emekli keseneklerinin düşük olması nedeniyle de maaşlarının düşük olduğunu belirterek,  bunların; 5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanunu ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar Ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ayrımı nedeniyle mağdur olduklarına dikkat çekerek, 2008 yılı sonrasında kamu personeli olarak çalışmaya başlayanların 5510 sayılı Kanun’un 4’ncü maddesinin birinci fıkrasının ( c) bendi kapsamında sigortalı sayıldığının altını çizerek şunları söyledi:

5510 sayılı Kanun, çalışanlar arasında ayrımcılığa neden oluyor

“2008 yılından önce kamu personeli olarak çalışmaya başlayan sigortalılar; aylıkların bağlanması, artırılması, azaltılması, kesilmesi, yeniden bağlanması, toptan ödemeleri, borçlanmaları, diğer ödemeler ve yardımlar, emeklilik kesenekleri, karşılıkları, fiili hizmet süresi ve itibari hizmet süresi karşılıkları, %100 artış farkları, 5434 sayılı Kanunun, 5510 sayılı Kanunun yürürlüğe girmeden önceki hükümleri uyarınca yapılmaktadır.

2008 öncesinde 5434 sayılı Kanuna tabii çalışmaya başlayanlar hakkında, bu kanuna tabii çalışması olduğu için 5434 sayılı Kanun hükümleri uygulanırken, fiili hizmet süresi kapsamında çalışması bulunanların ise 5510 sayılı Kanunda yer alan hüküm gereğince fiili hizmet süresi zamları bu Kanuna göre tespit edilmektedir. 5510 sayılı Kanuna tabii çalışanların emekli aylıkları ve emekli ikramiye tutarının hesaplanmasında kayıp yaşanmakta, bunların emekli aylığı daha az bağlanırken, emekli ikramiye tutarı da diğerlerine göre daha az olmaktadır. Sosyal Hukuk Devleti ilkeleri gereğince, Anayasa’nın 10’ncu maddesinde hüküm altına alınan eşitlik ilkesi, 4857 sayılı İş Kanunu'nun 5. maddesinde de özel olarak düzenlenmiştir. Çalışanlar arasında bir tarafın zararına yol açacak şekilde ayrımcılık yapılamaz. 5434 Sayılı Kanun ile 5510 sayılı Kanun’da, çalışanlardan diğer tarafın zararına yol açan Kanun hükümlerinin revize edilmesi gerekmektedir.”

Yorumlar
Yorumlar
* Bu içerik ile ilgili yorum yok, ilk yorumu siz yazın, tartışalım *