ANASAYFA arrow right 20 Yıl Önce

Zaman geçirilmeden tercihler belirlenmeli

Zaman geçirilmeden tercihler belirlenmeli
YAYINLAMA: 07 Şubat 2024 / 17.01
GÜNCELLEME: 07 Şubat 2024 / 17.01

Dünya Ticaret Örgütü ile yapılan görüşmeler kapsamında yer alan konuların Türkiye için çok önemli olduğunu belirten Ziraat Mühendisleri Oda Başkanı Karaca Bozgeyik, “Üretici örgütlenmesinden girdi temini ve ürün pazarlamasına kadar olan sürecin tüm aşamalarında üretimden ve üretici tüketici lehine çözümlerden yana olan bilgi ve teknoloji tarla ile buluşturulmalı. Bir an önce ilgili kurumlar bir araya gelip yaşama geçirilecek ortak projeler üretmelidir” dedi.

Türkiye, bu süreci iyi değerlendirmeli

Bozgeyik, “Dünya tarım ticaretinde ‘ileri tarım müzakereleri’ olarak adlandırılan sürecin son halkası, 27-31 Temmuz 2004’te Cenevre’de yapılan dünya ticaret örgütü görüşmelerinin ardından ortaya çıkan çerçeve anlaşmadır. Önümüzdeki süreçte çerçeve anlaşmasının içinin doldurulmasına yönelik görüşmeler başlayacaktır. Bu süreç tüm ülkeler için olduğu gibi Türkiye için de yaşamsal önem taşımaktadır. Görülebilir zaman içinde dünya tarım ticareti desteksiz, korumasız, çıplak bir şekilde piyasa koşullarında yarışacaktır” dedi.

Sadece

Sadece peşine takılmak yetmez

“Bu sürece yönelik olarak Türkiye kamu yönetiminin, demokratik kitle örgütleri, çiftçi örgütleri ve akademisyenlerin katkısı ile görüşme pozisyonunu hazırlaması gerekir” diyen Bozgeyik, “Türkiye’nin sürecin etkin bir aktörü olarak, gelişme yolundaki ülkeler, en az gelişmiş ülkeler grubuna liderlik yapacak bir konum kurgulanması gerekmektedir. Bugüne kadar olduğu gibi, AB’nin peşine takılmak Türkiye için uygun sonuçlar üretmeyecektir. Daha da önemlisi, Türkiye’nin pazara giriş koşullarının iç piyasayı koruyamayacak duruma gerileyeceği yakın gelecek için, hem tarımın geneli, hem de ürün bazında bir planlama çalışması yapması ve bunu süratle yaşama geçirmesi gerekmektedir” şeklinde açıklama yaptı.

Yorumlar
Yorumlar
* Bu içerik ile ilgili yorum yok, ilk yorumu siz yazın, tartışalım *