2023 ENFLASYON DÜZELTMESİ (MUHASEBESİ) (6)

YAYINLAMA: 27 Şubat 2024 / 00.00 | GÜNCELLEME: 26 Şubat 2024 / 17.15

DÜZELTMEYE TABİ OLMAYAN BİLANÇO DEĞERLERİ

Parasal olan kıymetler Enflasyon Düzeltmesine tabi değildir.

Parasal olan kıymetler bilançodaki değeri ile satın alma gücü değeri aynı olan kıymetlerdir.

Bilançonun aktif kısmı bir işletmenin varlıklarını (mevcutlarını ve alacaklarını) gösterir.

Aşağıda yer alan ve bilançonun aktifinde yer alan hesap kalemleri parasal kıymet olmaları nedeniyle enflasyon düzeltmesine tabi olmayacaklar.

Enflasyon Düzeltmesine Tabi Olmayan Aktif Hesaplar

* Kasa Hesabı,

* Alınan Çekler Hesabı,

* Ortaklardan Alacak Hesabı,

*  Bankalar Hesabı,

*  Alıcılar Hesabı,

* Verilen Depozito ve Teminatlar Hesabı,

* Şüpheli Ticari Alacaklar Hesabı,

* İştiraklerden Alacaklar Hesabı

* Devreden KDV Hesabı.

Bu noktada, özellikle son çıkan af kanunları ile birlikte birçok işletmenin bilançosunda yer alan 296- Geçici hesap ile 180- Gelecek Aylara Ait Giderler hesabı ve 280-Gelecek Yıllara Ait Giderler hesabının enflasyon düzeltmesine tabi olup olmayacağı konusu tartışılıyor.

Çünkü, bu hesaplarda ilgili kanunlara istinaden bilanço kalemlerinde yapılan düzeltmeler ile matrah artırım ödemelerine ait taksitler yer alıyor.

Önceki bölümlerde de belirttiğimiz üzere, enflasyon düzeltmesinde temel kıstas, düzeltmeye tabi olacak kıymetin parasal olup olmadığıdır.

Özellikle, 180 ve 280 kodlu hesaplarda bulunan bir kıymetin parasal olmayan kıymet sayılarak enflasyon düzeltmesine tabi tutulabilmesi için peşin ödenmiş olması ve içinde bulunulan dönemde gider yazılamama şartlarını taşıması gerekiyor.

Ödenmemiş olan  af kanunlarına ait taksitler, vade tarihleri geldiğinde ulusal para ile ödenecekleri için parasal bir kıymettirler bu nedenle de enflasyon düzeltmesine tabi tutulamaması gerektiği kanısındayız.

Enflasyon Düzeltmesine Tabi Olmayan Pasif Hesaplar

Bilançonun pasifinde yer alan hesaplar, işletmenin kaynaklarını (sermayesini ve borçlarını) gösterir. Ayrıca bu bölümde, işletmenin kısa ve uzun vadeli borçları ile özkaynak grubu da yer almaktadır.

Aşağıda yer alan ve bilançonun pasifinde yer alan kısa ve uzun vadeli yabancı kaynaklar parasal kıymet olmaları nedeniyle enflasyon düzeltmesine tabi olmayacaklar.

*  Banka Kredileri Hesabı,

*  Satıcılar Hesabı,

*  Alınan Depozito ve Teminatlar Hesabı,

*  Ödenecek Vergi ve Fon Hesabı,

*  Ödenecek SGK Hesabı,

*  Borç Senetleri Hesabı.

Ayrıca, Bilançonun Pasifinde yer alan Özkaynaklardaki bazı hesaplar da Enflasyon Düzeltmesine tabi değildir.

Bilançonun özkaynağı, işletme sahip ve ortaklarının tahsis ettiği sermaye ve sermaye yedeklerinden oluşur.

İşletmenin özkaynak yapısının güçlü olması, özellikle enflasyon düzeltmesinin vergi etkisi yaratacağı 2024 ve ilerleyen yıllar içinde son derece önem arz ediyor.

Aşağıda yer alan ve bilançonun özkaynak grubunda yer alan hesap kalemleri parasal kıymet olmaları nedeniyle enflasyon düzeltmesine tabi olmayacaklar.

* MDV Yeniden Değerleme Artış Fonu ( VUK Mükerrer 298/Ç, Geçici 31 ve 32. madde uyarınca yapılan yeniden değerlemeler)

* İştiraklerden Yeniden Değerleme Artışları

* Geçmiş Yıl Karları

* Dönem Net Karı,

Bu noktada, VUK’un geçici 31 inci maddesi, geçici 32 nci maddesi ve/veya mükerrer 298 inci maddesinin (Ç) fıkrası kapsamında yeniden değerlemeye tabi tutulmuş iktisadi kıymetler için, en son yapılan yeniden değerleme sonrası değerler dikkate alınacağını belirtmek gerekiyor.

ENFLASYON DÜZELTMESİ NE ZAMAN YAPILACAK

Enflasyon Düzeltmesi 31.12.2023 tarihi itibariyle yapılacak olup, 2023 Dönemine ait Gelir Vergisi veya Kurumlar Vergisi beyannamelerinin verileceği tarihlere kadar yapılması gerekmektedir.

Temennimiz bu Enflasyon Düzeltmesinin son olması ve Yüksek Enflasyonun hızla düşürülerek bir daha Enflasyon Düzeltmesine ihtiyaç duyulmamasıdır.

2023 ENFLASYON DÜZELTMESİ (MUHASEBESİ) (6)
YORUMUNUZU YAZIN, TARTIŞMAYA KATILIN!
Yorumlar
* Bu içerik ile ilgili yorum yok, ilk yorumu siz yazın, tartışalım *