ANASAYFA arrow right Sağlık

“Aile Hekimliği Yönetmeliği revize edilsin!”

YAYINLAMA: 26 Ağustos 2022 / 20.41
GÜNCELLEME: 26 Ağustos 2022 / 21.10
Anadolu Sağlık Sen Genel Başkanı Necip Taşkın, 25 Ağustos 2022 tarihli Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren “Aile Hekimliği Sözleşme ve Ek ödeme Yönetmeliği”nin Aile Hekimlerine ve görevli sağlık çalışanlarına adeta baskı aracı olarak kullanıldığına dikkat çekti. Pandemi döneminde yoğun iş yükünde çalışan Aile Hekimleri ve çalışanlarının birinci basamak sağlık hizmeti sunumunda önemli bir görev üstlendiklerini, ancak maddi olarak haklarını alamadıklarına vurgu yaptı.

Aile hekimlerine, halk sağlığının geliştirilmesine destekleri, halkın birinci basamak sağlık hizmetlerine erişimlerini kolaylaştırmaları ve düzenli hizmet sunumuna katkıları nispetinde ödüllendirilmeleri ve motivasyonlarının sürdürülmesi amacıyla destek ödemesi yapılacağı hükme bağlanan yönetmelikte; yargı tarafından iptal edilmesine rağmen, ne yazık ki ihtar puanı cetvelinin Aile Hekimlerine ek ödeme yapılmasında engelleyici bir unsur olarak kullanılmaya çalışıldığının dikkat çekici olduğunu belirten Taşkın, AİLE HEKİMLİĞİ UYGULAMASINDA UYGULANACAK İHTAR PUANI CETVELİ’ne istinaden, herhangi bir ihtar puanı almamış olan sözleşmeli aile hekimlerine tavan ücretinin % 42'si oranında ödeme yapılacağına, ancak 1-10 arası ihtar puanı alanlara bir ay, 11-20 arası ihtar puanı alanlara iki ay, 21 ve üzeri ihtar puanı alanlara ise üç ay süre ile ödeme yapılmayacağına dikkat çekerek, aynı durumun Aile Hekimliği çalışanlarını da kapsadığını belirterek, Aile Sağlığı çalışanlarına, birinci basamak sağlık hizmetlerine verdikleri destek ve düzenli hizmet sunumuna katkıları nispetinde ödüllendirilerek motivasyonlarının sürdürülmesi amacıyla destek ödemesi yapılacağını, ancak ihtar puanı cetvelinde yer alan düzenlemelerin aile sağlığı çalışanlarına da uygulanacağının;  tavan ücretin % 3'ü oranında ödeme yapılacağını, ceza alanlarında Aile Hekimleriyle aynı oranda cezalandırılacağını söyledi. Disiplin cezası alanların bir de ek ödemelerinin kesilerek ikinci kez cezalandırılacaklarına vurgu yapan Taşkın, konuyla ilgili açıklamasında şunları ifade etti:

“Hangi kurum ve kuruluş olursa olsun; ister Sağlık Bakanlığına bağlı kamu hastaneleri ister Üniversitelere bağlı hastaneler, fark etmiyor; sağlık çalışanları ekonomik, sosyal ve mesleki olarak yıpratılıyor! Sağlık çalışanlarına karşı empati geliştirilmiyor, bunu anlamakta gerçekten zorlanıyoruz. Birinci Basamak Sağlık Hizmetlerinin sunumunda Aile Hekimliğinin önemi tartışılamaz. Hizmet verilen binaların fiziki durumu, tecrübeli sağlık çalışanının istihdamı, bina kirası, malzeme, araç-gereç vb. tedarik edilmesi ve sunumu günümüz şartlarında oldukça zorlayıcısı unsurlardır. Olumsuz şartlara rağmen görevlerini en iyi şekilde yapan Aile Hekimleri ve çalışanlarının ekonomik olarak günümüz şartlarına göre iyileştirilmeleri gerekir. Hâl böyle iken ekonomik olarak daha da zorlu koşullara sürüklenmeleri kabul edilemez. Yönetmelik, olumsuz koşulları ortadan kaldırmalı ve memnuniyet verici bir şekilde düzenlenmelidir. Bu yönetmelik, Aile Hekimlerinin ve çalışanlarının zor ve güç şartlarda vermeye çalıştıkları hizmeti daha da zorlaştırmakta ve adeta tükenmişlik sendromuna itmektedir. Aile Hekimlerini ve çalışanlarını adeta çok çalışmaya ve seslerini çıkarmamaya iten bir yönetmelik olarak değerlendirilmektedir. Aile Hekimlerinin ve çalışanlarının emeği yok sayılamaz. Sağlık Bakanlığı, birinci basamak sağlık hizmetleri sunumunu geliştirmeli, olumsuz çalışma şartlarını iyileştirmelidir. Söz konusu olan toplum sağlığı olduğu için Aile Hekimliği sistemi güçlendirilmelidir. Ancak yayımlanan yönetmelik bunun engelleyicisidir. Bu nedenlerle yayımlanan yönetmelik revize edilmelidir

Yorumlar
Yorumlar
* Bu içerik ile ilgili yorum yok, ilk yorumu siz yazın, tartışalım *