ANASAYFA arrow right Röportaj

Antep, orman fakiri bir kent konumunda

Antep, orman fakiri bir kent konumunda
YAYINLAMA: 17 Nisan 2020 / 18.29
GÜNCELLEME: 17 Nisan 2020 / 18.29
Orman Mühendisleri Odası Gaziantep ve Kilis Bölge Temsilcisi Halil Gökpınar

Orman Mühendisleri Odası Gaziantep ve Kilis Bölge Temsilcisi Halil Gökpınar, son yıllarda HES’ler ve maden aramalar yüzünden ormanların hoyratça tahrip edildiğine dikkat çekerken, Gaziantep sınırları içerisinde bulunan Huzurlu Yaylası’nın barındırdığı fauna ve flora türleri bakımından mutlaka Milli Park ilan edilerek koruma altına alınması gerektiğini vurguladı

 

Orman Mühendisleri Odası Gaziantep ve Kilis Bölge Temsilcisi Halil Gökpınar, Türkiye topraklarının yüzde 27’nin ormanlarla kaplı olduğunu söylerken, Avrupa ülkelerinde bu ortalamanın yüzde 35 düzeyinde olduğunu, hatta Avusturya’da  yüzde 47, Finlandiya’da yüzde 68 olduğunu belirtti. Gaziantep’in durumu ise Türkiye ortalamasının epeyce gerisinde. Yalnızca yüzde 16... Gökpınar, son yıllarda ağaçlandırma çalışmalarının yapıldığını, ancak bunların yetersiz olduğunu ifade ediyor.

 

Belediyeler orman

mühendisi istihdam etmiyor

Orman yoksulu bir kentte, yerel yönetimlerin konuya ne kadar duyarlı olduğunun yanıtı ise, hiçbir belediyenin “Orman mühendisi” istihdam etmemesinde saklı. “Oysa” diyor Gökpınar, “Nereye, hangi tür fidan dikileceği, hangi ağacın, ne tür toprak ihtiyacı olduğu, hangi rakımda; ne tür ağaç yetişeceği, ağaçların aralık mesafesinin ne olacağı, özetle ormanlarla ilgili konularda tek söz sahibi orman mühendisleridir. Belediyelerimiz mutlaka yeter sayıda Orman Mühendisi çalıştırmalıdırlar. Böylece yeşil alan çalışmaları çok daha verimli ve başarılı olacaktır.”

Halil Gökpınar’ın Sabah’ın sorularına verdiği yanıtlar şöyle:


SABAH-Türkiye’nin ormanları ne durumda? Az mı çok mu, yetersiz mi? Durum nedir? Kişi başına kaç metrekare yeşil  alanımız var?
Halil GÖKPINAR - İnsan yaşamının hatta tüm canlıların temel öğesi olan temiz hava, su ve toprak Ormanlar tarafından üretilmektedir. Ormanların yok olması yaşamın yok olması demektir. Son yıllarda yapılan tespitlere göre ülkemizin orman varlığı 21.7 milyon hektardır. Yani ülke topraklarımızın yüzde 27 si ormanlarla kaplıdır. Avrupa topraklarının ise ortalama yüzde 35 i Ormanlarla kaplıdır. (Avusturya yüzde 47, Finlandiya yüzde 68 ) Bizim ülkemizde de orman oranının yüzde 35’lere ulaşması gerekmektedir.

SABAH-Maden aramalar ve Hidroelektrik Santralleri, (HES)’ler yüzünden son yıllarda ormanlar akıl almaz bir şekilde tahrip ediliyor, ne diyorsunuz?
Halil GÖKPINAR - Orman alanlarının amaç dışı kullanımı ile büyük tahribatların ortaya çıkması ve ekosistemin zarar gördüğü uygulamalar devam etmektedir. Son dönemlerde doğal su kaynakları özelleştirilerek, derelerimiz üzerinde elektrik üretimi gerekçesi ile kurulan HES’ler başta yöre insanının, ormanların ve doğal yaşamın alt üst olmasına neden olmaktadır. Anayasal koruma altındaki ormanlarımıza Anayasaya aykırı mevzuatlarla  kamu yararı adına sınırlı olarak verilebilecek izinlerde hoyratça davranılmaktadır. Bu yasal düzenlemelerden birisi de 2/B diye bilinen, orman niteliğinin kaybettirilerek orman rejimi dışına çıkarılan alanlardır.

SABAH-Yine son yıllarda halkın ormanına, suyuna sahip çıkma bilincinde bir artış var. Hemen her yörede bu konuda direniş  ve eylemler yapılıyor, son örnek Cerattepe. Bu bilinçlenme mutlaka iyiye işaret ama elimizdekileri kaybetmemize engel olabiliyor mu?
Halil GÖKPINAR -   Bugünlerde güncel olan Cerattepe ve Genya dağında maden faaliyetlerine izin verilmesi durumunda bölgede çok miktarda ağaç kesilecek, yol yapımı, oluşacak toz bulutları, pasa yığınları, cevher stokları, maden zenginleştirme için kullanılacak kimyasallar, atık barajı, patlatma ve heyelanlar bölge ormanlarında büyük tahribatlar meydana getirerek, Artvin’deki sağlıklı yaşam koşullarını tamamen ortadan kaldıracaktır. 

 

SABAH-Gaziantep’in orman ve  ağaçlandırma konusunda mevcut durumu nedir? Antep’te yerel yöneticilere bakarsanız, kişi başına düşen yeşil alan oranında Avrupa birincisiyiz falan diyenler var. Ama gerçek bu mudur?
Halil GÖKPINAR - Gaziantep ilimizin orman alanı 112 bin 923 hektar olup; il genel alanının yüzde 16’sına denk gelmektedir. İlimizde yapılan Ağaçlandırma miktarı 42 bin 207 hektardır. Görüldüğü gibi bu oran Türkiye ortalamasının altında bulunmaktadır. Ancak son yıllarda özellikle ağaçlandırma çalışmalarında Orman İşletme Müdürlüğümüzün büyük gayret içinde olduğunu memnuniyetle gözlemliyoruz. Gaziantep’te 2015 yılında 1507 hektar ağaçlandırma gerçekleştirilmiştir. 2016 yılı Ağaçlandırma programı ise 1245 hektardır. Gaziantep Orman İşletme Müdürü ve ekibini bir meslektaşları olarak tebrik ediyor ve çalışmalarının hız kesmeden devamını diliyorum. Yalankoz (Pterocarya fraksinifolia )ağacı sadece Gaziantep çevresinde yetişen endemik bir orman ağacıdır. Park ve bahçelerde yetişmeye uygun olan bu ağaç türünün korumaya alınması gerekir.

Yine ilimiz sınırları içinde bulunan Huzurlu(Hınzırlı) yaylası fauna ve flora türlerinin olağanüstü zenginliği, oksijen dolu havası ve tertemiz suyuyla ülkemizin hatta yerkürenin en nadide yaylalarından biridir. İslahiye ‘nin Tandır köyünde bulunan bu yaylamız Amanos Dağları’nın en güney noktasında Avrupa ormanlarının ‘sıcak noktaları’ olarak kabul edilen ‘Türkiye’nin Dünyaya armağanı’ olarak görülmektedir. Bu yaylamızda Sedir, Göknar, Karaçam, Kayın, Fındık, Fransız akçaağacı, Huş, Meşe, Çınar, Karaağaç, Kızılağaç, Ardıç gibi 649 adet bitki taksonu ile fauna olarak da Karaca , Yabankeçisi, Bozayı, Kurt, Çakal, Yabankedisi, Vaşak, Ağaçsansarı, Susamuru, Çizgili Sırtlan yaylada bulunan memelilerdir. Huzurlu Yaylası ormanları buzul çağının kalıntı popülasyonlarını barındırmakta, flora ve Fauna yönünden son derece önemli, bilimsel, nadir, tehlikeye maruz türleri içermekte, tabi olayları barındıran, mutlak korunması gerekli olup: sadece bilim ve eğitim amaçlı olarak kullanılmalıdır. Bu bakımdan Huzurlu Yaylası’nın ‘Milli Park’ ya da ‘Tabiatı Koruma  Alanı’ olarak ayrılması yaylanın korunması bakımından çok önemlidir.


SABAH-Orman Mühendisleri ne iş yapar? Mesela siz oda olarak bölgemizin ormanlık alanlarının korunması veya artırılması konusunda ne gibi  çalışmalar yapıyorsunuz?
Halil GÖKPINAR - Orman Mühendisleri 5531 Sayılı yetki yasasına göre hizmet vermektedirler. Bunlar doğal ve yapay orman alanları kurmak, mevcut ormanları imar ve ihya etmek, orman fidanlıkları kurmak, orman topraklarının etüt ve envanterini yapmak, peyzaj planlarının uygulamalarını yapmak, orman kaynaklarının planlama ve envanterini yapmak. Özetle Orman Mühendisleri, orman ve ormancılıkla ilgili her türlü çalışmaları yapmakla yükümlüdürler.

 

SABAH-Orman  Mühendisliği istihdam açısından tercih edilen bir meslek midir?
Halil GÖKPINAR - Gaziantep’imizde belediyelerin ağaçlandırma ve şehrimize yeşil alanlar kazandırma konusundaki gayret ve  çalışmalarını takdirle izliyoruz. Ancak belediyelerimizin hiçbirinde Ağaçlandırma ve orman yetiştirme konusunda uzman olan Orman Mühendisi istihdam etmediğini görüyoruz. Nereye hangi tür fidan dikileceği, hangi ağacın ne tür toprak ihtiyacı olduğu, hangi rakımda ne tür ağaç yetişeceği, ağaçların aralık mesafesini, özetle orman ağaçlarıyla ilgili tek söz sahibi orman mühendisleridir. Belediyelerimiz mutlaka yeter sayıda Orman Mühendisi çalıştırmalıdırlar. Böylece yeşil alan çalışmaları çok daha verimli ve başarılı olacaktır.


SABAH-Halkımızın yeşil alanlara karşı duyarlılığını arttırmak konusunda neler yapılmalı?

Halil GÖKPINAR - Ülkemiz Ormanlarında yılda 1.6 milyar ton karbon tutulmakta, 38.7milyon ton oksijen üretilmektedir. Küresel ısınmaya karşı en önemli tedbir Ormanların çoğaltılması ve korunmasıdır. Çocuklarımızın daha yeşil, toprakları verimli, havası ve suyu temiz bir dünyada yaşamalarını istiyorsak bu değerlere hep birlikte sahiplenmemiz gerekmektedir. Adem Kesenek-Çiçek Bayram

 

Halil GÖKPINAR - Orman Yüksek Mühendisiyim. 1948 yılı Gaziantep doğumluyum. 1971 yılında İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesinden mezun oldum. 36 yıl Yurdumun çeşitli bölgelerinde Orman işletme şefi ve orman işletme müdürü olarak çalıştım. 2008 yılında Kilis Orman İşletme Müdürü iken emekliye ayrıldım. Halen TMMOB a bağlı Orman Mühendisleri Odası Gaziantep ve Kilis Bölge temsilcisi görevini yürütüyorum. Ayrıca Türkiye Tabiatını Koruma Derneği Gaziantep Şubesi’nde 2. Başkan olarak görev yapıyorum.

 

Yorumlar
Yorumlar
* Bu içerik ile ilgili yorum yok, ilk yorumu siz yazın, tartışalım *